آموزش مهارتهای یاددهی ویادگیری

بارم

موضوع: ارزشیابی بنویسیم پايه پنجم(پرورش تفکر خلاق)

نام ونام خانوادگی:                                                                                         نام پدر:                                                                               کلاس:

 

دبستان فروغی                               سال تحصیلی:90-91                طراح: عبداله سلیمانی            مدت: 75 دقیقه

 

1نمره

1-جمله های زیر را کامل کنید.

الهی تو بخشنده وزیبایی، زیرا........................

کتاب بهترین دوست انسان است ، زیرا....................

 

 

1نمره

2 با چهار کلمه(ترس، لنگه کفش، ماست ، هیولا ) متنی خنده دار یا یک لطیفه بنویسید

 

 

 

 

1نمره

3 هر دو کلمه را در یک جمله به کار ببرید.

     شتابان- رودخانه=

 

    نان- آجر= 

 

 

 

 

 

75/نمره

4- با این کلمه ها جمله بسازید.

لگد کوب :

 

چیرگی :

 

گذر گاه :

 

25/نمره

5- یک نام زیبای دیگر برای"دوست صمیمی ودانا"انتخاب کنید و بنویسید.

 

 

 

 

1نمره

6- با استفاده از حروف ربط(که ، و، اما ) متن کوتاهی بنویسید.

 

 

 

2نمره

7-با استفاده از کلمات زیر یک متن بنویسید.

کهکشان ها- جنگل ها- دریا- قطب آسمان زندگی - هواپیما کشتی

 

 

 

5/1نمره

8-جملات زیرا به نثر امروز برگردانید.

دعا کرد بر قوم خویش به هلاک :

تخته ها به میخ بدوز واز آن کشتی کن:

این پایگاه به دعای مادر یافتی :

 

 

5/1نمره

9- یک صحنه دفاع از ایران را نقاشی کنید و یک جمله زیبا درباره ی آن بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10نمره

10

 

- از دو مضوع انشای زیر  یکی را به دلخواه انتخاب کنید و در باره ی آن بنویسید.

-          لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان.

-          احساسات خودرا در مورد کشور عزیزمان" ایران "بنویسید.

 

.........................................

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:19  توسط عبداله سلیمانی  |