آموزش مهارتهای یاددهی ویادگیری
 

تحليل نمرات پنجم

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 8:23  توسط عبداله سلیمانی  | 

نام درس: علوم                پایه: پنجم دبستان                  مبحث: مولکول  سال تحصیلی: 90-91           تعداد دانش آموزان:26 نفر                           مدت اجرا: 45 دقیقه            آموزشگاه: فروغی                   كلاس: پژوهش                    طراح: عبداله سلیمانی

 

هدفهاي کلي و جزئي درس:
1. دانش آموز مفهوم مولکول را بداند .
2. دانش آموز چگونگي آرايش مولکول ها در حالات مختلف را بداند .
3. دانش آموز وضع مولکول ها ، در سه حالت ماده را بداند .
4. دانش آموز مفهوم اتم را درک کند .
5. دانش آموز بداند چرا خواص مواد با هم فرق مي کند .
6. دانش آموز مفهوم عنصر و ترکيب و مخلوط را درک کند .
هدفهاي رفتاري:
1. دانش آموز مولکول را تعريف کند .
2. دانش آموز روي دفترش آرايش مولکول ها در حالات مختلف ماده را رسم کند .
3. دانش آموز مفهوم اتم را بيان کند .
4. دانش آموز عنصر ، ترکيب و مخلوط را در حضور ديگر دانش آموزان و بدون کمک، تعريف کند .
5. دانش آموز مثال هايي از عنصر ، ترکيب و مخلوط بيان کند . 
روش تدريس : 
گروهي، سخنراني  ، آزمايشي ، پرسش و پاسخ ، اکتشافي ، تلفيقي .
وسايل کمک آموزشي :
   گچ ، تخته سياه ، ماکت مولکول آب ، ماکت هاي عنصر و ترکيب و مخلوط ، بشر ، جوهر ،   حبّه قند ، چکش ، دانش آموزان
فعاليت هاي آغازين :
     سلام و احوال پرسي ، حضور و غياب ، بررسي وضعيت فيزيکي کلاس ، بررسي وضعيت رفتاري دانش آموزان ، بررسي لوازم آزمايش
  ارزشيابي تشخيصي :
چون اين درس ، درس اول کتاب علوم پنجم دبستان است ، از سال قبل سوالاتي مطرح مي کنيم که مربوط به درس ما باشد. (( خوب بچه ها در سال قبل چه خصوصياتي از مواد را خوانديد ؟ رنگ، بو، مزه، حجم، جرم، وزن و ...     خوب حالا مثال هايي در باره اين خصوصيات بزنيد. ))
ايجاد انگيزه :
 براي ايجاد انگيزه مقداري قند حبّه را روي ميز مي ريزيم و از سه نفر مي خواهيم که جلوي ميز بيايند و  در مدت يک دقيقه با تشويق دانش آموزان هر کدام يک ستون از حبّه ها درست کنند و هر کس بيشتر درست کرد برنده است .
بعد از تشويق اين دانش آموزان ، از دانش آموزان مي خواهيم که توضيح دهند اين ستون ها از چه واحدهايي تشکيل شده اند .
ارائه درس :
حالا بگوييد که ساختمان ها از چه واحد هايي تشکيل شده اند : بله از آجر ساخته شده اند . حال از دانش آموزان مي خواهيم که مثال هايي در اين باره بزنند .
با اشاره به صفحه اول فصل در کتاب، يک حبه قند را با ضربه زدن خرد مي کنيم و از دانش آموزان مي پرسيم که آيا اين تکه ها از اين خرد تر مي شود. با جواب دانش آموزان آنها را به سوي مفهوم مولکول هدايت مي کنيم و اين که مولکول با چشم ديده نمي شود و ميتوان آنها را با ميکروسکوپ هاي خيلي قوي که اشيا را هزاران برابر مي کنند ديد.
حرکت مولکول ها :
     از دانش آموزان سوال مي کنيم که آيا مولکول ها حرکت مي کنند ؟ بعد به دانش آموزان مي گوييم براي اثبات اين که مولکول ها حرکت مي کنند دو آزمايش انجام مي دهيم . شيشه عطري را جلوي بيني همه بچه ها مي بريم تا همه بوي عطر را حس کنند و با سوال آنها را به اين نتيجه مي رسانيم که مولکول هاي عطر حرکت کرده اند و به بيني آنها رسيده اند . در آزمايشي ديگر مقداري جوهر را در داخل بشر مي ريزيم و از آنها مي خواهيم علت پخش جوهر ها را بيان کنند .
فکر کنيد صفحه 18 را با کمک دانش آموزان حل مي کنيم و در انتها نتيجه مي گيريم که نيروي ربايش مواد مختلف با هم متفاوت است .
وضع مولکول ها در مايعات، جامدات و گازها :
      اول از دانش آموزان مي خواهيم آن چه در مورد مايعات، جامدات و گازها خوانده اند بيان کنند .   از دانش آموزان مي خواهيم به تصاوير صفحه 18 نگاه کنند و به صورت گروهي بگويند که هر تصوير مربوط به کدام حالت مواد است
حال بچه ها را به حياط مي بريم و از آنها مي خواهيم به هر طرف که دلشان مي خواهد و از آنها مي خواهيم بگويند که در چه حالتي از ماده مولکول ها اين چنين حرکت مي کنند (بله در گازها مولکول ها به هر طرف که دلشان بخواهد ميروند ) حال از بچه ها مي خواهيم که هر چهار نفر دست هايشان را به هم بدهند و آرام در کنار هم حرکت کنند و از آنها مي خواهيم که بگويند چه حالتي از ماده اين گونه است ( بله در مولکول ها در حالت مايع به صورت زنجيره به هم متصلند و روي هم مي لغزند و به همين دليل حالتي روان دارند و در هر ظرفي که ريخته بشوند به شکل آن در مي آيند.) حال از بچه ها مي خواهيم که کنار هم جمع شوند و دست هايشان را به هم بدهند و از آنها مي پرسيم که در چه حالتي از ماده مولکول ها اين گونه در کنار هم قرار مي گيرند ( بله در جامدات مولکول ها در کنار هم هستند و به هم چسبيده اند و نمي توانند حرکت آزادانه اي انجام دهند و فقط در جاي خودشان ارتعاشات ضعيفي انجام مي دهند و به همين دليل است که جامدات حالت خاصي از خودشان دارند.)
چرا مواد مختلف خواص متفاوتي دارند ؟
   خوب بچه ها تا حالا فهميديم که چون مولکول هاي مواد با هم متفاوتند خواص آنها نيز با متفاوت است و حالا مي خواهيم بدانيم که مولکول ها از چه ساخته شده اند ؟
حالا مي پرسيم که در فارسي چند حرف داريم ؟32 تا . حالا تمرين صفحه با کمک دانش آموزان حل مي کنيم و نتيجه مي گيريم که وقتي ما مي توانيم از دو حرف اين همه کلمه با معني بسازيم پس از قرار گرفتن 109 عنصر با تعداد مختلف و آرايش هاي مختلف مولکول هاي مختلف زيادي به وجود مي آيند که هر کدام خواص مخصوص خودش را دارا مي باشد . وقتي اين مولکول ها ساخته مي شوند ، اگر از يک نوع اتم ساخته شده باشند به آنها عنصر مي گوييم . مثلا گاز اکسيژن که ما با آن نفس مي کشيم يک عنصر است و مواد ديگري مثل طلا، آهن، آلومينيوم، مس و ... عنصرند . اگر مولکول ها از چند نوع اتم ساخته شده باشند به آنها ترکيب مي گويي مثلا آبي که ما مي خوريم يک نوع ترکيب است چون مولکول هاي آن از چند نوع اتم ساخته شده اند و ماکتي که مولکول آب ساخته ايم به آنها نشان مي دهيم و مواد ديگري مثل شکر، نمک، نفت ،شيشه و ... ترکيبند.
بعضي از ممکن است که از چند نوع مولکول مختلف ساخته شده باشند و تعدادي عنصر با تعدادي ترکيب با هم مخلوط شده باشند که اينگونه مواد مخلوط مي گوييم . موادي مثل آب نمک ، آب شکر و.. ترکيبند . حالا ماکت هاي مربوط به عنصرها ، ترکيب ها و مخلوط ها را به بچه ها نشان مي دهيم و از تک تک آنها مي خواهيم که بيايند و به ماکت ها نگاه کنند و نام آنها را تشخيص دهند و از هر کدام مثالي بزنند.
ارزشيابي پاياني :
    حال از اول درس سوالاتي را مطرح مي کنيم تا دانش آموزان به آنها جواب دهند. به هر کس که جواب درست داد اين امتياز را به او مي دهيم که نفر بعدي را خود انتخاب کند و از او در ارتباط با درس سوال کند.
 جمع بندي :    براي جمع بندي از يکي از بچه ها مي خواهيم پاي تخته بيايد و آنچه را که از ابتداي جلسه گفته ايم ، با همکاري ديگر دانش آموزان بنويسد (مولکول، اتم، عنصر، ترکيب، مخلوط )
تعيين تکليف :
  براي جلسه بعد تحقيق کنيد تعدادي از عناصر، ترکيب ها و مخلوط ها را به طبقه بندي بنويسيد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:17  توسط عبداله سلیمانی  | 

نام درس: ریاضی                 پایه: پنجم دبستان                  مبحث: مساحت دایره

سال تحصیلی: 90-91                 تعداد دانش آموزان: 26 نفر               مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه: فروغی                   كلاس: پژوهش                    طراح: عبداله سلیمانی

مشخصات

  • هدف كلی:        دانش آموزان در این درس با مساحت دایره آشنا می شوند.
  • اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس: با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)

به نحوه بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند می شوند. (عاطفی) با رابطه و فرمول مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس: فرمول مساحت دایره را اثبات می كنند.

با استفاده از فرمول مساحت دایره، مساحت دوایر را محاسبه می كنند.مراحل بدست آوردن فرمول مساحت دایره را شرح می دهند. رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:با محیط دایره و فرمول آن آشنا باشند.

مساحت مستطیل را بدانند.با شعاع و قطر آشنا باشند و بتوانند آن ها را روی دایره مشخص كنند.

  • آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟فرمول محیط دایره چیست؟

محیط دایره با قطر 6 را حساب كنید؟

          

 

 

اهداف

 

  • مهارتهای قبل از تدریس:

شروع كلاس با خواندن سوره "والعصر"+سلام و احوالپرسی+آزمون رفتار ورودی (ارزشیابی تشخیصی)

مشخص كردن موضوع درسی و نوشتن آن روی تخته كلاس+ایجاد انگیزه؛ مقوایی كه روی آن دایره ای رنگ شده به دو رنگ وجود دارد را روی تخته كلاس+می چسبانم.

  • مهارتهای ضمن تدریس؛ (ارائه درس جدید):

از دانش آموزان می خواهم به دایره ای كه به تابلو چسبانده ام توجه كنند، سپس توجه آنان را به دو رنگ بودن دایره ها و برش های آن معطوف می كنم. در مرحله بعد دایره ای را كه به 4 قسمت تقسیم شده است به صورت و به شكل روبروست به روی تابلوی كلاس می چسبانم و از دانش آموزانسوال می كنم كه شبیه به چه شكل هندسی است؟ (تقریبا)دایره های دیگر را نیز به همین ترتیب روی تخته می چسبانم و سوال بالا را تكرار می كنم، كه در پاسخ به متوازی الاضلاع و مستطیل اشاره می كنند. از یكی از دانش آموزان می خواهم كه مساحت مستطیل را در تابلو بنویسد.در ادامه (با اشاره به شكل) به این موضوع اشاره می كنم كه عرض مستطیل با شعاع دایره و طول مستطیل با نصف محیط دایره برابر است،سپس به ترتیب زیر مراحل بدست آوردن مساحت دایره را شرح می دهم.

مساحت مستطیل= عرض*طول

مساحت دایره      = (شعاع)*(نصف محیط دایره)

= (شعاع)*(2/1*قطر*14/3)

= (شعاع)*(شعاع*14/3)

در این جا از بچه ها می پرسم محیط دایره از چه فرمولی محاسبه می شه؛ پس از نوشتن آن روی تابلو می پرسم یك دوم قطر یعنی چقدر؟ دانش آموزان پاسخ می دهند شعاع و مرحل بالا را به ترتیب روی تخته می نویسم. در پایان هم رابطه مساحت دایره را می نویسم و دور آن خط می كشم.

14/3*شعاع*شعاع=مساحت دایره

  • مهارتهای پایان تدریس:

در ادامه و پس از اثبات فرمول محاسبه مساحت دایره، دایره ای به شعاع 5 سانتی متر رسم میكنم و مساحت آن را بدست می آورم، تا دانش آموزان با نحوه استفاده از مساحت دایره آشنا شوند.

 

14/3*شعاع*شعاع=مساحت دایره

14/3* 5 * 5 =مساحت دایره

  

 

 

 

 

 

 

مهارتها ی آموزشی

در اینجا فرصت سوال كردن را به دانش آموزان می دهم، (هر سوالی دارید، بپرسید؟)بعد از این مرحله از چند نفر از دانش آموزان می خواهم تا مساحت شكل های زیر را به دست آورند.

 

ارزشیابی پایانی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:10  توسط عبداله سلیمانی  | 

 

1-Developing The Leader Within You     

2-George Halas  

3-25 Ways to Win With People

رهبری 360

    درجه

مترجم (مهسار مشتاق)

 

                                             ویراستار(احمد رضا

اسعدی)<پیرداد>

 

فصل سوم

                                             صفحه ی 93 تا صفحه ی 120                   

 

                                    پوسته درارتباط باشید

بهترین معیارشهامت ترسی است که ازپای در آمده باشد "نورمن اف دیکسون "

در یک لحظه ی بحران شما باید افراد مهم داخل وخارج محط کارتان را از آنچه روی میدهد آگاه سازید این

اقدام تعین کننده موفقیت یا شکست شماست ؟تصمیم بگیرد که در ارتباط با اشخاص سیاست (سپورایز ممنوع

را به کارببرید یعنی هیچ کس دوست ندارد که خبرهای ناگوار را از این طرف و آن طرف بشنود مخصوصا

اگراحساس کند که این خبر هابنا به دلایلی ازاوپنهان شده است

سریعا مشکلات مالی را حل کنید شما باید سریعا دست به کار شوید تا ضرروزیان ها را متوقف ساخته

و افرادی که تحت تاثیر این مشکلات مالی قرار خواهند گرفت را آرام و خاطر جمع کنید کارکنانتان را دور

هم جمع کرده و شرایط را برایشان باز گو کنید و به آن ها بگوید چه اقداماتی را برای حل بحران انجام داده

اید وهریک از آنها چه وظیفه ای در کمک به شرکتان در عبور از این دوران سختی به دوش خواهند داشت

ایده یا نظری دارنند ارائه دهند 

خبرهای بد واقعا سریع پخش میشوند تنها چیزی که سرعت آن بیش از سرعت نور است شایعه ای است

که در مورد کارتان چه در داخل وچه در خارج از آن منتشر میشود مهم نیست که شما چه قدر در پنهان

کردن آن تلاش میکنید چرا که بدترین اخبارممکن سریعتراز یک صاعقه به گوش بدترین افراد برسد سرعت

انتقال این اطلاعات توسط مردم بیش از اینترنت است

یک سیاست مدیریتی را به کار ببندید در جنگ استقلال آمریکا" جرج واشینگتون "پیوسته با قرار دادن

 افسرانش در بحبوحه شرایط بحرانی و حاد ومشاوره با آن ها توانست ارتش خود را به طور متحد در کنار

 هم نگه دارد و عاقبت جنگ را به سوی خود به پایا ن برساند                                                                           

درمسائل مالی سیاست (سورپرایز ممنوع )رابه کار بگیرید

اگر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنید اصل (سورپرایز ممنوع )را درقبال  بانک و هریک از

 طلبکاران اعمال کنید شرایطتان را برای آن ها باز گو کنید قبل از آنکه خود به طورغیرمستقیم به آن

پی ببرند هرچه می خواهید انجام دهید اما بحران مالی یا وجود مانع درپرداخت بدهی یتان را پنهان نکنید

صادق ورو راست باشید با طلبکاران شخصاتماس گرفته یا ملاقات کنید و شرایط را برای آن ها باز گو

کنید از پرداخت صورت حسابتان امتناع نکنید آن ها را دیتر پرداخت کنید یا برای صورت حساب هایی که

بودجه ندارید چک بدهید در عوض شرایط مالی تان رابرای آن ها توضیح داده و پیشنهاد کنید تا زمانی که

بتوانید شرایط مالی تان را تحت کنترول درآورید آن را به طور ماهیانه در مقادیر کمتر بپردازید اگر صادقانه

به آن ها بگوید که دچار مشکلات مالی شده اید و سپس آن ها را مطمئن کنید به محض آنکه روی پای خود

 بایستید بدهی یتان را کاملا پرداخت می کنید آنگاه آنان آرام شده و هرطور که بخواهید با شما راه می ایند

جبهه کاریتان را فرمان دهی کنیدنکته  مهمی در این جا وجود دارد کارهای هستند که شما میتوانید انجام

آن ها را به عهده دیگران بگذارید وبرخی امور را شخصا خودتان بر عهده بگیرید شما فرماندهی کل قوا

هستیدوقتی در کارتان با مشکل مالی مواجه میشوید این شما وتنها شما هستید که باید شخصابا طلبکاران

برخورد کنید شما نمی توانید این مشکل را به دوش حساب دار یا یکی از کارمندان دفترتان بیندازید این

کاریست که شما میتوانید انجام دهید و مسئولیت مهم سمت مدیریتان به شمار میرود

درصورت لزوم برخورد جدی داشته باشید اگر مشکلات مالی تان توسط مشتریانی که بدهی خود را

پرداخت نکرده اند ایجاد یا وخیم ترشده است شخصا به سراغ آن ها برویدو از آن ها بخواهید بدهیشان

راپرداخت کنندبه خاطرداشته باشیدکه این یک لحظه ی بحران است خودرا آماده کنید که در صورت عدم

پرداخت  آن ها را تهدید به اقدام قانونی کنید

انسان میتواند بر تمامی مشکلات ودشواری ها فائق آید و هاچه را که ذهنش برآن متمرکز کرده برسدبه

شرطی که استقامتی تزلزل ناپذیر ونگرشی مثبت راپیشه راه خودسازد "ساموئل اسمایلز"

·         

 

1-Norman  F.Dixon                                              2-George Washington                       

                                                                   

 3-Samuel Smiles  نویسنده انگلیسی

 

مدیریت بحران 

       

                 بریان تریسی

 

 

                     مترجم (فاطمه محمدی)

 

    فصل هشتم

 

صفحه ی 63  تا صفحه ی 70 

 

اولین رمز  هدف گذاری یک دقیقه ای

1-روی هدف ها توافق کنید    2-عملکرد رفتارهای خوب ودرست راشناسای کنید

3-هدف هاراباکمترازدویست پنجاه کلمه یاداشت کنید  4-هدف رابخوانیدودوباره بخوانید این کار هربارفقط

یک دقیقه وقت می گیرد  5-هرازگاه درطول روز یک دقیقه راصرف بررسی عملکرد اجرا یا رفتار خود

کنید  6-ببینید آیا عملکرد اجرا یارفتارشما به اهدافتان مطابقت دارد یا نه

چرا هدف گذاری یک دقیقه ای موثرند

چون افراد میتوانند هدف هارابارها مرور کنند وعملکردخودرا باهدف میزان کنند یک دقیقه درنگ کنید

هدف هایتان رابه یادبیاورید به عملکرد خود توجه کنید ببینید اجراوعملکردشما به هدفهایتان تطابق دارد یانه

رمز دوم  تشویق (تمجید)یک دقیقه ای

1-قبلابه افرادوکادربگوییدچگونگی عملکردشان را به آن ها اطلاع خواهید داد 2-افرادرافوری تمجیدکنید

3-به افرادبگوییدچه کاری رادرست انجام داده اند دراین کار صریح باشید 4- تشویقشان کنید که همیشه

درست رفتار کنند 5-باچندلحظه سکوت فرصت دهید آن ها خوشحالی ورضایت شماراحس کنند 6-با قدردانی

دست بر روی شانهایشان بزنید ویا با آن ها دست بدهید به گونه ی که متوجه شوند از موفقیتشان در سازمان

حمایت وپشتیبانی خواهید کرد 7-به افرادبگویداز اینکه کاررادرست انجام داده اند راضی وخوشنود هستید

وبگویدطرزاجراورفتار آن ها به سازمان وافراددیگرکه درآن کار میکنند کمک میکند

چراتشویق (تمجید) یک دقیق ای موثر ند

به آن ها احترام بگذار کلید یک مدیریت خوب سالم است ابتدا کار رادرست انجام دهند وکم کم به رفتار

یااجرای کاملادرست دست یابند ما همه درجست جوی چیزی هستیم که به ما احساس خوبی میدهد وازچیزی

میگریزیم که به مااحساس بدی میدهد

رمز  سوم توبیخ یک دقیقه ای

1-قبلابه افراد بگوید که آن هارا باصراحت ازچگونگی عملکرد ورفتارشان مطلع خواهید کرد

                                             (نمیه اول توبیخ )

2-افراد را بیدرنگ توبیخ کنبد  3-با صراحت اشتباهشان رابرایشان بگویید  4-به افرادبگویدازاینکه

کاررادرست انجام نداده اند شمارابه عنوان مدیر چه احساسی دارید باصراحت احساس خودرا برایشان

بیان کنید 5-در آن حال ناراحت چند ثانیه سکوت کنید تاافراد دلخوری وحال بد شما را حس کنند

                                        (نمیه دوم توبیخ )

6-با آن هادست بدهید ویا بامهربانی به شانه هایشان بزنید تا احساس کنند در کنارشان هستید

7- به آن ها بگویید  که افراد با ارزشی برای شما هستند 8-تاکید کنید که آن ها شخصا آدم های

خوبی هستند 9-خوددرک کنید که وقتی توبیخ تمام شد مسئله تمامشده است

چراتوبیخهای یک دقیقه ی موثرند

 چون مدیر هر رفتار غلط را به موقع رسیدگی می کند توبیخ شونده توان( شنیدن )اشتباه خودرادارند

این عادلانه تر وروشن تر است ووقتی من به عنوان سرپرست یا مدیر کادر را با این شیوه توبیخ میکنم

هرگز لطمه ی به شخصیت وارزش وجودی او وارد نمی شود خوبی هاومحسنات اوپایمال نمیشود و احساس

نمی کند که باید حالت دفاعی یا ستیسز به خود بگیردوقتی که غلط اجرایی رفتارش را به او تذکر ومیدهم 

واکنش او نسبت به آن غلط صرفابررفتاروعملکرداو صراحت دارد نه براحساسی که بهعنوان یک انسان

نسبت به شخص خود دارامی باشد

مدیریک دقیقه ای  با افراد هدف گذاری یک دقیقه ی میکنید تا بدانند چه کاری از آنها خواسته شده است

و عملکرد درست را قبلا به آنه آموزش می دهید سپس سعی میکنید آن هارادرحین اجرای درست غافلگیر

 کنید  تا بتوانید تحسین وتمجیدشان کنید و بعد چنان چه تمام مهارتهای اجرای را کسب کرده باشند ولی

ازکاربدآن خوداری کنند توبیخشان می کنید همیشه یک دقیقه ای نیست فقط بدین وسیله می خواهم بگویم مدیر

بودن کار آن قدرسخت وپیچیده ای نیست و همچنین می خواهم بگویم مدیریت بر افراد آن قدر که فکر میکنید

وقت گیر نیست  وقتی من میگویم (مدیریت یک دقیقه ای )ممکن است برای بعضی کارهای کلیدی این شیوه

مانند تعین هدف بیش از یک دقیقه صرف شود و اصطلاح (یک دقیقه ای )فقط نشانه و شاخص این روش

 است البته دربسیاری مواقع هم فقط یک دقیق صرف می شود

 

مدیریت یک دقیقه ای

                   

                         نویسنده

 

(برانکارد اسپنسر جانسون   ) 

 

                        مترجم

 

(مهندس پزمان کوشش )

 

 

چگونگی مدیریت

 

بر یک سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 1-تحسین درحضور دیگران توبیخ در خلوت همیشه درجمع تشویق کنید ودرخلوت توبیخ  شما می

 

توانید بیان کلمه ای محبت آمیز موجب شوید کار بیشتری انجام شود تا آنکه ابتدا زور وسرنیزه  و سپس

کلمات محبت آمیز!و به خاطر داشته باشید که هیچ چیز به آن اندازه به کسی انگیزه نمی دهد که مشاهده

کند مافوق او هم صادقانه کارمی کند

2- هیچ گاه کسی را که فقط برای پول کار می کند استخدام نکنید 3-هیچ گاه دوست خودرا استخدام نکنید

هیچ گاه فرزند مشتری خودرا استخدام نکنید هیچ گاه فرزند خودرا هم استخدام نکنید

4-هرزمان مدال گرفتید آنرابه همکارانتان بدهید باز هم بیشتر نصیبتان خواهد شد 5-تا زمای که برنامه ی

بهتری ندارید برنامه ی دیگری را خراب نکنید 6-اگر تصمیم به گفت گو مذاکره گرفتیم آن وقت باید درهای

مصالحه رابازنگه دارید 7-به سخنان کارمندانتان گوش دهید بسیاری از مواقع نظرات آنان مانند آتش زیر

خاکستر می ماند شما می توانید آن را بر افروخته و به آتش تبدیل کنید و آنکه با قضاوت خود چند قطره آب

سرد برروی آن ریخته وآن را تبدیل به خاکستر کنید 8- قبل از اینکه کارمند خودرا متهم کنید خودتان را

ارزیابی کنیدو بینید تا چقدر با مشتریان صادق هستید 9- هرروزبارفتارخوب نسبت به کارمندتان احساس یک

قهرمان را داشته باشید10 – برای نگه داشتن مشتریان باید روی کارکنان خود سرمایه گذاری کنید

11-با گوش دادن به سخنان کامندتان چیز های زیادی یاد می گیرید به این دلیل عقل درایت فقط در انحصار

مدیریت نیست 12-فکر شما بهترین سرمایه ای است که در اختیا رشماست همی طور فکرکارمندان شما در

حالی که ترازنامه ی شما ظاهر نمیشود 13-مدیریت خوب با ایجاد ارتباط خوب با مردم شروع

میشود در کار آنچه بیش از همه اهمیت دارد آن است که بتوانید با دیگران و همراه با دیگران کار کنید

و این مسئله رابطه مستقیم با پیشرفت شما دارد و حتی از مقدار کاری هم که می توانید انجام دهید مهم تر

است 14- در رابطه بازیر دستان خود همان دقت و توجه را داشته باشید که در رابطه با بالا دستان خود

دارید 15-با زیر دستان خود همانند انسان های بالغ رفتار کنید به آن ها مسئولیت و اختیار بدهید و به آن ها

اطمینان کنید 16-وفتی زیر دستان شما کار مثبتی انجام میدهند برای گفتن سخنان روحیه بخش به آن ها وقت

داشته باشید این هم یک فرصتی است که دردست شماست 17-30 درصد کارکنان شما تنبل نادان ومتقلب

هستند  این عامل را در محاسبات خود جای دهید 18- سعی نکنید کار مربوط به کارمند را برایش انجام دهید

ولی نظر خودرا بگوید و به او توصیه هم بکنید 19-ناکارایی اگر کار انجام نپذیرد و کارمند کاملا از انجام

کار ناتوان باشد کاری که میتوانید انجام دهدبه او بدهید ویا همین الان اورا بر کنار کرده و مرخص کنید

درنگ نکنید 20-بهترین راه برای آن که کارها هنجام بپذیرد آن است که به زیردستان خود این اختیار را

بدهید  که با توجه به راههایی که خودشان می شناسند کار راانجام دهند 21 – بسیاریازکارمندان را در حین

کارکنان میگذارند 22- همان طور که مردمان خوب جذب رهبران خوب میشوند کارکنان خوب هم جذب

مدیران  خوب می شونند 23-اگر شما روئیس هستید و کارکنان شما به جهت آن که تصور می کنند شما

اشتباه می کنید آشکارا با شما مخالفت می کنند اشکالی ندارد و اگر کارکنان شما برای آن چه که به آن

معتقد هستند آشکارا در حضور شما با همدیگر مخالفت می کنند باز هم اشکالی ندارد اما تمام این اختلافات

راازنزدیک و با دقت زیر نظر داشته باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه های مدیریت

                           نویسنده

(پرومودباترا ویجی باترا)

 

مترجم (سید عباس مجتهدی )

 

                                 فصل چهارم (مدیریت کارمند)

 

صفحه ی 72 تا صفحه ی 123                                                                      

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:55  توسط عبداله سلیمانی  | 

 

 

 

 

83503581739425499571 کارت پستال های جدید و زیبا برای تبریک روز معلم 90

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:24  توسط عبداله سلیمانی  | 

بارم

موضوع: ارزشیابی بنویسیم پايه پنجم(پرورش تفکر خلاق)

نام ونام خانوادگی:                                                                                         نام پدر:                                                                               کلاس:

 

دبستان فروغی                               سال تحصیلی:90-91                طراح: عبداله سلیمانی            مدت: 75 دقیقه

 

1نمره

1-جمله های زیر را کامل کنید.

الهی تو بخشنده وزیبایی، زیرا........................

کتاب بهترین دوست انسان است ، زیرا....................

 

 

1نمره

2 با چهار کلمه(ترس، لنگه کفش، ماست ، هیولا ) متنی خنده دار یا یک لطیفه بنویسید

 

 

 

 

1نمره

3 هر دو کلمه را در یک جمله به کار ببرید.

     شتابان- رودخانه=

 

    نان- آجر= 

 

 

 

 

 

75/نمره

4- با این کلمه ها جمله بسازید.

لگد کوب :

 

چیرگی :

 

گذر گاه :

 

25/نمره

5- یک نام زیبای دیگر برای"دوست صمیمی ودانا"انتخاب کنید و بنویسید.

 

 

 

 

1نمره

6- با استفاده از حروف ربط(که ، و، اما ) متن کوتاهی بنویسید.

 

 

 

2نمره

7-با استفاده از کلمات زیر یک متن بنویسید.

کهکشان ها- جنگل ها- دریا- قطب آسمان زندگی - هواپیما کشتی

 

 

 

5/1نمره

8-جملات زیرا به نثر امروز برگردانید.

دعا کرد بر قوم خویش به هلاک :

تخته ها به میخ بدوز واز آن کشتی کن:

این پایگاه به دعای مادر یافتی :

 

 

5/1نمره

9- یک صحنه دفاع از ایران را نقاشی کنید و یک جمله زیبا درباره ی آن بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10نمره

10

 

- از دو مضوع انشای زیر  یکی را به دلخواه انتخاب کنید و در باره ی آن بنویسید.

-          لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان.

-          احساسات خودرا در مورد کشور عزیزمان" ایران "بنویسید.

 

.........................................

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

...............................................................................

 

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:19  توسط عبداله سلیمانی  | 

بسمه تعالی

اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مبارکه                                                           سال تحصیلی 91-90

نام ونام خانوادگی:                                       آموزشگاه :  فروغی  قهنويه                      تاریخ آزمون:   /    /

نام پدر :               کلاس:   پنجم               زمان آزمون:   75 دقیقه          طراح : اقاي عبداله سليماني

 

ردیف

شروع کن باصلوات بر محمد (ص)

بارم

1

کدامیک از شکل های زیر چهار خط تقارن دارد؟

 

 

 

 

الف) دایره        ب)مربع     ج)مستطیل       د)لوزی

 

5/0

2

مجموع زاویه های داخلی مثلث چند درجه است؟

 

 

 

 

الف)90 درجه             ب)120 درجه        ج)180 درجه         د)360 درجه

 

5/0

3

میانگین عددهای (5/17،15،5/12)کدام عدد است.

 

 

 

 

الف)17                         ب)15                       ج)45                د)هیچکدام

 

5/0

4

عدد 234870524862  را با حروف بنویسید.

 

 

5/0

5

جاهای خالی را کامل کنید.

الف)ثلث عدد 36 تا می شود................

ب)28 سانتی متر................................متر

ج)7/3 کبلوگرم یعنی .......................گرم

د)  ساعت ...............................دقیقه

2

6

کدام عدد بر 2 و 5 بخش پذیر است ؟

 

 

 

 

372                       145                                340                  514

 

5/0

7

 

به جای       در تساوی های زیر عدد مناسب بنویسید.

 

1

8

عملیات روبه رو را انجام دهید.

 

 

 

5/1

9

 

 

 

 

 

چند درصد از شکل روبرو رنگی است؟(باعملیات)

 

1

10

نسبت پول حسن به امید مثل 4 به 5 است.اگر حسن 400 تومان پول داشته باشد پول امید چند تومان است؟

 

 

1

11

زمینی به طول 600 متر و عرض 300 متر است .مساحت این زمین چند هکتار است؟

 

 

5/1

12

فرشی به شکل دایره داریم که قطر آن 4 متر است.محیط آن را حساب کنید.

 

 

 

1

13

مخزنی داریم که طول آن 3 متر و عرض آن 2 متر و ارتفاع آن 1 متر است.گنجایش این مخزن چند لیتر است؟

 

5/1

14

4

6

8

4

6

مساحت شکل های زیر راحساب کنید.

 

 

 

 

 

2

15

کتابی 600 تومان قیمت دارد.فروشنده آن را با 20% تخفیف می فروشد.

 

1

16

باتوجه به واحد سمت چپ،شکل مربوط به هر کسر را در کنار آن بکشید.

 

 

 

 

 

 

 

1

17

مثلثی رسم کنید که قاعده ی آن 3 سانتی متر و طول هر ساق آن 4 سانتی متر باشد.با استفاده از خط کش و پرگار.

50

 

ج

1

18

در شکل روبرو اندازه ی زاویه ی (ج)را حساب کنید.

 

 

 

 

 

1

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:17  توسط عبداله سلیمانی  | 

 

اگر والدين در كودكي به فرزندان خود لگد بزنند فرزندان آنها كند ذهن بارمي آيندو در پيشرفت تحصيلي آنها در آينده تاثير گذار است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 8:53  توسط عبداله سلیمانی  | 

از جمله مهمترین آفت های تحصیلی دانش آموزان افت تحصیلی می باشد. که می توان گفت : نزول سطح علمی و کم شدن نمرات نشانه ای از افت تحصیلی است. جهت برطرف کردن این اشکال لازم است که عوامل ایجاد کننده آن را بشناسیم. بنابراین شناخت عوامل موثر در افت تحصیلی بهترین راه برای پیشگیری از آن می باشد . در ادامه توضیح هر یک از عوامل آمده است :

1- عوامل فیزیکی یا جسمی مانند بیماری ، ضعف شنوایی و بینایی

2- عوامل ذهنی و روانی ، میزان هوش

3- نداشتن هدف

4- نداشتن انگیزه

5- نداشتن اعتماد به نفس

6- ضعف اراده

7- نداشتن برنامه ریزی درست

8- نداشتن روش مطالعه مناسب

9- مهارت مطالعه نادرست

- عوامل مربوط به خانواده :

1- اختلال خانوادگی ، طلاق ، وجود نامادری یا ناپدری

2- اختلاف فرزند با خانواده ، لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانوادگی

3- وابسته کردن فرزندان به والدین جهت انجام تکالیف بخصوص در دوران ابتدایی

4- تحقیر ، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همسالان موفق

5- تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد

6- تغییرات سریع و غیر مترقبه ارتقایی سطح اقتصادی یا سیاسی

- عوامل مربوط به مدرسه :

1- شوخی های نابه جا و مزاحمت گروه همسالان

2- رفتار نامناسب عوامل اجرایی مدرسه مثل مدیر و معاون و نمره دادن دبیرو ...

- عوامل مربوط به اجتماع

1- دوست ناباب

2- استفاده نادرست و بی رویه از کلوپ های ورزشی ، بدن سازی و ...

3- استفاده نادرست از کافی نت و گیم نت

4- گذراندن وقت زیاد در خیابان و خارج ازمدرسه

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 23:49  توسط عبداله سلیمانی  | 

مقدمه

بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است، به خوبی صحبت می‌کنند، مانند سایر کودکان بازی می‌کنند و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می‌کنند، در خانه نیز خود یاریهای لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنان واگذار می‌کنند به خوبی انجام می‌دهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. لیکن وقتی به مدرسه می‌روند و می‌خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می‌شوند. بیش از یک قرن است که متخصان علوم تربیتی و روانشناسی و گفتار درمانی در پی تشخیص و درمان مشکلات این قبیل کودکان بوده‌اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 23:46  توسط عبداله سلیمانی  |